Een stukje geschiedenis van de Vereniging voor
Kinderpostzegels en Maximafilie

In 1979 kwamen er ca 30 liefhebbers, die alles verzamelden rond de kinderpostzegelacties, voor het eerst bij elkaar. Zij noemden zich de Kontaktgroep “Kinderbedankkaarten.” Na enkele bijeenkomsten vond in 1983 de officiële oprichting als vereniging plaats onder de naam Kontaktgroep Voor het Kind. Op de bijeenkomsten die twee maal per jaar plaatsvonden in Utrecht wegens zijn centrale ligging, werd kennis uitgewisseld en materiaal geruild. De bekende publicist over postzegels, Bate Hylkema bundelde de opgedane kennis in een eerste boekwerk,


“De kinderpostzegel akties vanaf 1924 door de verzamelaar voor de verzamelaar.”

Boek Bate Hylkema

Zie de eerste pagina in zwart/wit. Hierin werd een hoofdindeling gegeven voor het vele materiaal dat door de toenmalige PTT en het Comité Kinderzegels was uitgegeven ter ondersteuning van de acties.


Aanvankelijk ging het binnen de vereniging uitsluitend over prentbriefkaarten Voor het Kind, kinderbedankkaarten en al het andere materiaal gebruikt in de Kinderpostzegelacties. De blik werd weldra verruimd naar de bedankkaarten van het Comité Zomerzegels, het Nederlandse Rode Kruis en ook maximumkaarten om het draagvlak van de vereniging te vergroten. Er werd gestart met een eigen Nieuwtjesdienst met Maximumkaarten gemaakt van originele in de handel verkrijgbare kaarten, dit om tegenwicht te bieden tegen enkele commerciële uitgevers die het minder nauw namen met de officiële FIP-regels voor correcte maximumkaarten.De eerste catalogus kinderbedankkaarten verscheen en de vereniging bracht voortaan 4x per jaar een eigen bulletin uit (zwart/wit in A5 formaat) met nieuws over kinderpostzegels en maximumkaarten.

Actieve leden publiceerden vervolgens de eerste Catalogus Nederlandse Maximumkaarten en de Catalogus Prentbriefkaarten Voor het Kind.Bulletin Kontaktgroep Voor het Kind en Maximafilie.
Bulletin Kinderpostzegels en Maximafilie

 

.

Bulletin Kinderpostzegels en Maximafilie

 

De Vereniging is al lang in een volwassen stadium beland en telt nu ca. 130 leden, geeft nog steeds 4x per jaar een uitgebreid bulletin uit, maar nu op A4-formaat en in kleur met veel nieuws. De verzamelde kennis is inmiddels uitstekend gedocumenteerd in een uitgebreid Handboek Voor het Kind in kleur. Door het losbladig systeem kunnen nieuwe uitgiftes van kinderpostzegels en ander materiaal eenvoudig ingepast worden. (Zie verder de tab Handboek).Het huidige bulletin in A4-formaat


Maximafilie is algemener bekend geworden, dankzij de vaste rubriek in de Filatelie, die sinds 2002 verschijnt. Klik op één van de onderstaande links voor de eerste drie afleveringen uit 2002 met een eerste uitleg met als invalshoeken de postzegel, het stempel en de prentbriefkaart.


De ansichtkaart

De postzegels

De stempeling


De Nieuwtjesdienst zag zijn werk in 2004 Internationaal bekroond met het behalen van de titel Beste maximumkaart van 2004. Leden van de vereniging doen het goed op (inter-) nationale tentoonstellingen; in 2014 werd zelfs de grote prijs gewonnen op de Europese kampioenschappen in Frankrijk, de Euromax.


Best maximumkaart 2004

Beste Maximumkaart van 2004
De kus van Willem Alexander en Maxima

De kus van Willem Alexander en Maxima

PostNL waardeert het werk van de vereniging en zij mag vanaf 2008 twee maal per jaar een speciaal postaal stempel aanvragen voor het maken van extra mooie maximumkaarten.

Zie hier enkele voorbeelden van speciaal postale stempels die betrekking hebben de kinderpostzegels van 2008, 2010, 2012 en 2014.Stempel van 2008
Onderwijs

Stempel van 2010
Leren

Stempel van 2012
Prinsesjes

Stempel van 2014
Rijksmuseum