Bijeenkomst

 

 

Na de intelligente lockdown van Nederland, konden de geplande Algemene Ledenvergaderingen van 19 april en 25 oktober niet doorgaan. De gevorderde leeftijd van veel van onze leden noopte ons daartoe en De Bond heeft ons dit ook gevraagd.

 

Onze leden zijn hiervan schriftelijk of per mail op de hoogte gesteld.

 

We hebben gelukkig stappen kunnen ondernemen om een geplande zaalveilingen op die dagen om te zetten in een schriftelijke veiling. U heeft hierover meer kunnen lezen in onze Bulletins.

 

Na lang overleg vonden we het ook nu nog niet verantwoord om in april 2021 een zaalbijeenkomst te organiseren. Wel hebben we voor u weer een prachtig Bulletin samengesteld. Meer hierover vindt u op onze nieuwspagina Bulletin.

 

En er is ook nu weer een schriftelijke veiling gepland. Bij het verschijnen van Bulletin 143 zullen de kavels ook zichtbaar zijn op de veilingpagina van deze website, zodat u de kwaliteit beter kunt beoordelen. U heeft hiervoor vanaf heden wel een toegangscode nodig. Deze is te vinden op pagina 22 van ons Bulletin 123.

 

We verkeren nog steeds in een situatie van overmacht en u zult begrijpen dat het onze bestuurlijke taak is om de vereniging draaiende te houden met de zaken, zoals we die al jaren doen.

 

Vooralsnog gaan we ervan uit dat we 31oktober 2021 weer bij elkaar kunnen komen.

 

Het bestuur