Interessante sites Kinderpostzegels


Nederlandse Vereniging van PostzegelHandelaren Nederlandse Vereniging van PostzegelHandelaren
Collect Club Collect Club van PostNL
Postagentschap PostNL Postagentschap in de buurt
SKN Stichting Kinderpostzegels Nederland De Stichting Kinderpostzegels Nederland.
Postzegelblog Overzicht nieuwtjes van o.a. plaatselijke, landelijke verenigingen.
Postzegelblog Artikelen van auteurs Postzegelblog
Vriendenloterij Kinderpostzegels Vriendenloterij Kinderpostzegels
Museum voor communicatie - postzegelontwerpen Museum voor communicatie - Postzegel ontwerpen
Wikipedia Kinderpostzegels Wikipedia Kinderpostzegels
Wikipedia Kinderpostzegels Het gezicht achter de verzamelaar
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen – KNBF Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen
Nederlandse Vereniging Postzegelverzamelaars – NVPV Nederlandse Vereniging Postzegelverzamelaars – NVPV
Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie - NVTF
Filatelisten Vereniging De Globe en I.V. Philatelica Samenwerkingsverband Filatelie
Jeugdfilatelie Nederland Jeugdfilatelie Nederland
jeugdige postzegelverzamelaars – Stamp Kids Club Jeugdige postzegelverzamelaars – Stamp Kids Club