Het lustrumbulletin van onze vereniging! nummer 134/135.

 

 

Ons Lustrumbulletin 134/135 is verschenen. Naast de gebruikelijke artikelen van onze vaste schrijvers zijn er in dit bulletin ook verschillende artikelen die vooruitblikken op het lustrum, dat dus op 21 oktober in Apeldoorn gevierd gaat worden. Die viering mét jubileumtentoonstelling is wederom op de Postex.

 

Lustrum 1983 2018 Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie 35 jaar VKM  

 

De Postex vindt plaats van 19 t/m 21 oktober in het zalencomplex van Omnisport. De Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn.

 

In februari liet PostNL een mooi blokje verschijnen met tien postzegels vanwege het 200-jarig jubileum van het Rijks Museum van Oudheden in Leiden met archeologische materiaal uit zijn verzamelingen. Tegelijkertijd verschenen verrassende publicaties in de pers over de oudste grotkunst in Europa. Beide vormde voor Edward Froon een mooie aanleiding om te starten met een artikel over de alleroudste kunst die de mensheid heeft voortgebracht. In de nieuwtjesrubriek vind u enkele afbeeldingen uit het Leidse museum over hun archeologisch bezit uit Nederland en daarbuiten. Enkele van de oudste primitieve kunstuitingen uit Europa en daarbuiten komen hier aan bod.

 

 

Edward blikt uitvoerig vooruit op de grote en unieke tentoonstellingscollectie van Herman Verduijn. In maar liefst 12 kaders behandelt Herman de verschillende aspecten en deelgebieden van het "Voor het Kind" verzamelen. Een lust voor het oog voor de VhK specialist. Ook is er materiaal van vroege postzegeltentoonstellingen die speciaal rond de emissie van Kinderpostzegels werden gehouden. Allemaal te zien bij onze stand op de Postex.    

 

 

Hallo Meneer de Uil! De Fabeltjeskrant bestaat 50 jaar en dat is aanleiding voor PostNL om samen met SKN een serie persoonlijke postzegels uit te geven met dit thema. Daarnaast komen de figuren uit één van de meest bekende kinderseries van de televisie ook voor op de kinderpostzegels 2018. Kees Verhulst gaat op onderzoek uit met in zijn achterhoofd: Huuuuh, hatsjikidee. Lekker smikkelen en smullen!

 

 

Nieuwe auteur is Henk Hospers, al lang lid van onze vereniging, maar daarnaast ook van enkele andere specialistische verenigingen waarin zijn hobby rond het verzamelen van veldrandbijzonderheden bedreven wordt. Hij toont op de Postex zijn collectie over de gebruiksgeschiedenis van Kind 1925. Hij licht in dit bulletin alvast een tipje van de sluier op.

 

 

In dit overzicht van de maximumkaarten die de eerstvolgende keer aan de leden van de Nieuwtjesdienst geleverd worden met nog enkele kaarten met postzegels uit 2017. Ronald van der Leeden doet verslag van alle nieuwtjes op het gebied van de maximumkaarten.

 

 

Hoe bestaat het dat het bestaat! Wederom kunnen we enkele nieuwe vondsten van Nederlandse en Overzeese maximumkaarten laten zien. Het blijft verrassend dat er steeds "nieuwe" oudjes opduiken maar ja, de wereld is zo groot en niemand weet wat er allemaal gemaakt is door verzamelaars. Ronald doet verslag.

 

 

Woensdag 14 maart 2018 heeft PostNL een reünie van de 'kinderzegel-ontwerpers' uit 1965 georganiseerd. Drie aanwezige tekenaars hebben hun plakboeken meegenomen. De talrijke foto's en knipsels uit kranten en tijdschriften hebben op een levendige wijze de kinderzegelactie 1965 na ruim een halve eeuw op een levendige wijze weer geactualiseerd. Bate Hylkea en Gert Holstege waren erbij.

 

 

Op 27 juli 2018 kon u de eerste Fabeltjeskrant-postzegel op uw deurmat verwachten, als u zich op tijd abonneerde op de Persoonlijke kinderzegel Postzegelemissie 'Fabeltjeskrant 50 jaar'. Deze postzegelemissie wordt in samenwerking met Stichting Kinderpostzegel Nederland (SKN) uitgegeven. Van ieder postzegelvel met vijf dezelfde afbeeldingen (á 6,25 euro) gaat 2,10 euro naar de Stichting Kinderpostzegel Nederland. Bate Hylkema beschrijft wat we allemaal kunnen verwachten.

 

Er wordt uitgebreid stil gestaan bij onze tentoonstelling op de Postex. Ronald blikt vooruit met de collectie van Aad Hofmeester waarin verschillende Nederlandse maximumkaarten met bijzondere zegels worden gepresenteerd. Daarnaast schenk hij aandacht aan de twee speciaalcollecties van onze penningmeester Willem Broeke t.w. Mooi Nederland en Vincent van Gogh. Verder vertelt hij uitgebreid over zijn eigen collectie met veel originele, echt verzonden kaarten die ook op de Postex te zien zullen zijn. 

Meer interesse in onze vereniging?

Heeft u een meer dan gemiddelde interesse op het gebied van Kinderpostzegels en / of Maximafilie, neem dan contact op met onze secretaris. U bent natuurlijk ook van harte welkom op onze Ledenvergadering in De Bilt.

 

Meer informatie kunt u vinden bij onze agenda.. Tot dan!


Edward Froon, namens het Bestuur