Lidmaatschap
Vereniging Voor Kinderpostzegels en Maximafilie


Het lidmaatschap bij onze vereniging bedraagt sinds 1 januari 2016
€ 22,50 per jaar. De éénmalige inschrijfkosten zijn € 2,50.

Hiervoor ontvangt u 4 maal per jaar ons full-colour bulletin
en is er 2 keer per jaar een ledenvergadering in zalencentrum H.F. Witte in de Bilt


Kinderpostzegels en Maximafilie Ledenvergadering

Voor meer informatie over onze activiteiten en lidmaatschap kunt u contact opnemen met onze Secretaris Ferry de Jongh.