Welkom bij de
Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie


De kinderpostzegels worden al vanaf 1924 jaarlijks uitgegeven. Naast zegels verschijnen er tijdens de kinderpostzegelactie vele andere verzamelwaardige producten zoals prentbriefkaarten, kinderbedankkaarten, affiches etc.


Verzamelaars van dat materiaal besloten in 1983, na eerste contacten in 1979, een vereniging op te richten samen met verzamelaars van maximumkaarten vanwege de vele raakvlakken tussen beide verzamelgebieden.


De maximafilist heeft als hobby het vervaardigen en verzamelen van prentbrief/ansichtkaarten in combinatie met frankeergeldige postzegels waarbij de postzegel aan de beeldzijde van de kaart geplakt is en er een duidelijke beeldovereenkomst is tussen kaart en zegel. Een toepasselijk stempel zorgt dan voor een maximale overeenkomst tussen kaart,Oprichtingsacte Kontactgroep voor het Kind en Maximafilie