Handboek Voor het Kind


De Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie heeft in het verleden verschillende kinderbedankkaarten catalogi en een prentbriefkaarten catalogus uitgegeven.


Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan is op zondag 5 oktober 2008 het eerste hoofdstuk van het ‘Handboek Voor het Kind’ uitgebracht. Dit betreft het hoofdstuk kinderbedankkaarten. Het is een mooi, uitvoerig en rijk geïllustreerd losbladig naslagwerk.

 

Er zijn de afgelopen jaren meerdere hoofdstukken VhK uitgegeven en is het hoofdstuk over de kinderbedankkaarten aangevuld door toevoeging van de KBK die ná 2008 zijn verschenen. Hierdoor blijft het Handboek actueel.

 

 

De Handboeken zijn alleen verkrijgbaar voor leden van onze Vereniging.


Dit zijn de hoofdstukken van het Handboek Voor het Kind die tot nu toe zijn uitgegeven:


 
 
Handboek voor het kind

We streven ernaar om eens in de vijf tot 8 jaar nieuwe hoofdstukken aan het Handboek toe te voegen en/ of te updaten.

 

Deze worden t.z.t. hier onder de aandacht gebracht.

 


De samenstellers van het Handboek Voor het kind zijn Wil Verbeek, Wim van Hoorn (†) en Hilde Baardman.