SKN - Stichting Kinderpostzegels Nederland


Even kennis maken


Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen, door kinderen'.


.
Logo Stichting Kinderpostzegels Nederland

De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan ons meest sprekende voorbeeld, het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunen we wereldwijd projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staat.


Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Omdat ook hier geldt: voor kinderen, door kinderen.

Jaarlijks financiert Kinderpostzegels honderden projecten voor kwetsbare kinderen in Nederland en het buitenland. Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Kinderen behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Kinderen die gedwongen moeten werken, kunnen bijvoorbeeld naar school en kinderen zonder dak boven hun hoofd krijgen een thuis. Meer weten? Kijk bij programma's.

Elke dag zijn er kinderen die onze hulp hard nodig hebben. Daarvoor is geld nodig. Dit wordt op verschillende manieren ingezameld. De grootste inkomstenbron van Kinderpostzegels is de Kinderpostzegelactie. Ieder jaar gaan in september ongeveer 200.000 leerlingen uit groep 7 en 8 langs de deuren om kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen. Kinderpostzegels krijgt ook geld binnen via de rebuswedstrijd, donaties, legaten en sponsorbijdragen. Daarnaast ontvangt Kinderpostzegels geld van vermogensfondsen, de Vrienden Loterij, de Nationale Postcode Loterij en de overheid.