Een stukje geschiedenis van de kinderpostzegel.


Hieronder volgen een aantal andere belangrijke jaartallen voor de Nederlandse kinderpostzegels:


1923


De Nederlandse overheid besluit, naast Zwitserland, als tweede land ter wereld ook een speciale postzegel met toeslag voor 'het misdeelde kind' in te voeren.


1924


Uitgifte van de eerste serie Nederlandse kinderpostzegels ontworpen door de heer Rueter. Op de postzegels staat een afbeelding van het gezicht van een kind tussen twee beschermengelen in. De opbrengst van deze kinderpostzegels is 51.000 gulden (€ 23.143,-). De Nederlandse Bond tot Kinderbescherming verdeelt dit over honderden instellingen voor voogdijkinderen.


Eerste Kinder(post)zegels uit 1924
KZ 1924

1925


De oprichting van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels (NCK) onder leiding van jonkvrouwe Alting von Geusau. Deze organisatie wordt verantwoordelijk voor het organiseren van de kinderpostzegel-verkoop en gaat de verdeling van het geld regelen.

 
Jonkvrouwe Alting von Geusau
Alting von Geusau

Het NCK richt een aantal comités van vrijwilligers op die de kinderpostzegels (en later wenskaarten) gaan verkopen. De comités bestaan voornamelijk uit rijke mensen die vinden dat ze arme mensen moeten helpen.


1930


Bijna iedere gemeente in Nederland heeft inmiddels een eigen comité dat zich bezig houdt met de kinderpostzegelverkoop.


1931


De kinderpostzegels zijn dit jaar bijzonder, want voor het eerst wordt een foto verkleind afgedrukt op een postzegel. Veel mensen kunnen dat niet zo waarderen; ze zien foto's niet als iets cultureels.


Kinderpostzegels 1931
Kinderzegels 1931

1948


Onderwijzer G. Verheul uit Waarder komt op het idee om de kinderen van zijn school met kinderpostzegels langs de deuren te laten gaan. Het plan valt in goede aarde bij het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels. Het initiatief wordt in vier plaatsen in Nederland uitgeprobeerd. Resultaat: een meeropbrengst van maar liefst 35.000 gulden (€ 16.000,-).1949

De Kinderpostzegelactie wordt landelijk ingezet. Vanaf nu worden de postzegels door de schoolkinderen verkocht.

 
Kinderpostzegelactie met de prinsesjes
Princesjes kinderpostzegels

Film voor kinderen door kinderen 1949

Kinderpostzegelactie 1949
Kinderen langs de deur 1949
en 2011
Kinderenpostzegelactie 2011


Klik hier of op één van de afbeeldingen hiernaast om een propagandafilm uit die tijd te bekijken.


De Stichting voor het Kind gaat zich bezighouden met de organisatie van de welbekende Kinderpostzegelactie. Het NCK kan daardoor meer tijd vrijmaken voor de verdeling van de opbrengsten en het onderhouden van contacten met de kinderbelangenorganisaties.


Film voor kinderen door kinderen 1951

Ook in 1951 is een film gemaakt ter promotie van de kinderpostzegelactie. Klik hier of onderstaande afbeelding om de film te bekijken.

Kinderpostzegels 1951
KZ 1951

1956

Meer dan de helft van alle basisscholen doet inmiddels mee aan de Kinderpostzegelactie.


1965
Voor het eerst worden kindertekeningen afgebeeld op de kinderpostzegels.

Kinderpostzegelactie 1965
Kinderzegels 1965
Pamflet Kinderpostzegelactie 1965
Pamflet Kinderpostzegelactie 1965
 

1969
De eerste buitenlandse projecten worden met Kinderpostzegelgeld gesteund.

1989

Uit een fusie tussen de Stichting voor het Kind en het NCK ontstaat de huidige Stichting Kinderpostzegels Nederland. Deze organisatie verzorgt zowel de inzameling als de verdeling van het geld.


1992

Contant betalen aan het kind is niet meer mogelijk. De klant kan voor het eerst de bestelde kinderpostzegels of kaarten per acceptgiro of automatische incasso betalen.


1998

De Kinderpostzegelactie bestaat 50 jaar en Kroonprins Willem-Alexander plaatst hiervoor de eerste bestelling.


2000

De plaatselijke comités voeren hun laatste actie aangezien de kosten niet meer opwegen tegen de opbrengsten van de verkoop van kinderpostzegels en kaarten.


2003

Stichting Kinderpostzegels Nederland ontvangt het CBF Keurmerk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt toezicht op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van goede doelen.
2004

Wederom een mijlpaal: de kinderpostzegel bestaat 80
jaar. Dit wordt gevierd met een bijzondere
kinderencyclopedie.

 
Kinderpostzegelencyclopedie
Kinderencyclopedie 20042008

De Kinderpostzegelactie bestaat 60 jaar met een
Koninklijke eerste bestelling door Koningin Beatrix.

 
 
Koningin Beatrix Kinderpostzegels

2009

Naast de kinderpostzegels en kaarten verkopen de schoolkinderen dit jaar voor het eerst ook kinderpleisters.


2012

In navolging van zijn vader fotografeert Z.K.H. de Prins van Oranje zijn dochters Amalia, Alexia en Ariana voor de kinderpostzegels 2012 en plaatst ook de eerste bestelling. De Kinderpostzegelactie boekt dit jaar een recordopbrengst van 11,6 miljoen euro.


Koning Willem Alexander bestellen als eerste de Kinderpostzegels 2012
Koning Willem Alexander Kinderpostzegels 2012

 

2015

Scholen kunnen zelf bepalen naar welk thema de opbrengst van hun leerlingen gaat. Je kunt daarbij kiezen of het geld in Nederland of in het buitenland wordt besteed.

 

2016

Scholen kunnen kiezen of zij zelf de producten afleveren bij de bestellers of dat deze worden verstuurd via de post. 

 

2017

Alle bestellingen worden verstuurd via PostNL. De opzet is helemaal aangepast aan deze tijd. Er is voor een thema gekozen Missie 2017. De kinderen gaan als Special Agents op pad met een spannende map onder hun armen. De bestellingen kunnen nog op de 'ouderwetse' manier met een bestelformulier worden geplaatst maar er is nu ook een APP waarmee bestelling makkelijker, sneller en betrouwbaar zijn. Ook is een spelelement toegevoegd aan de actie waarmee de Special Agents complimenten en prijsjes kunnen winnen. Het onderwerp en ontwerp zijn een eerbetoon aan de begin 2017 overleden striptekenaar Jan Kruis.

 

Missie 2017 Special Agent Vertrouwelijk De nieuwe app kinderpostzegelactie 2017 Jan Kruis Jan Jans en de Kinderen Libelle


Bron: Stichting Kinderpostzegels Nederland.