Een stukje geschiedenis

De kinderpostzegel bestaat in 2024 100 jaar! Hieronder volgen een aantal andere belangrijke jaartallen op een rij:

 

 


1912

De uitgifte van de eerste postzegels met een extra toeslag voor het goede doel. Deze zegels verschijnen in Zwitserland en de opbrengst is Pro Juventute; voor de jeugd.

. Pro Juventute 1912
Pro Juventute 1912

1923

De Nederlandse overheid besluit als tweede land ter wereld ook een speciale postzegel met toeslag voor 'het misdeelde kind' in te voeren.


.KZ 1924
Eerste Kinder(post)zegels uit 1924

1924

Uitgifte van de eerste serie Nederlandse kinderpostzegels ontworpen door de heer Rueter. Op de postzegels staat een afbeelding van het gezicht van een kind tussen twee beschermengelen in.


De opbrengst van deze kinderpostzegels is 51.000 gulden (€ 23.143,-). De Nederlandse Bond tot Kinderbescherming verdeelt dit over honderden instellingen voor voogdijkinderen.

 

1925
De oprichting van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels (NCK) onder leiding van jonkvrouwe Alting von Geusau. Deze organisatie wordt verantwoordelijk voor het organiseren van de kinderpostzegel-verkoop en gaat de verdeling van het geld regelen.

 

.
Beeldmerken begin NCK
Het NCK richt een aantal comités van vrijwilligers op die de kinderpostzegels (en later wenskaarten) gaan verkopen. De comités bestaan voornamelijk uit rijke mensen die vinden dat ze arme mensen moeten helpen.


1930

Bijna iedere gemeente in Nederland heeft inmiddels een eigen comité dat zich bezig houdt met de kinderpostzegelverkoop.


1931

De kinderpostzegels zijn dit jaar bijzonder, want voor het eerst wordt een foto verkleind afgedrukt op een postzegel. Veel mensen kunnen dat niet zo waarderen; ze zien foto's niet als iets cultureels.

. Kinderzegels 1931

1948

Onderwijzer G. Verheul uit Waarder komt op het idee om de kinderen van zijn school met kinderpostzegels langs de deuren te laten gaan. Het plan valt in goede aarde bij het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels. Het initiatief wordt in vier plaatsen in Nederland uitgeprobeerd. Resultaat: een meeropbrengst van maar liefst 35.000 gulden (€ 16.000,-).


1949

De Kinderpostzegelactie wordt landelijk ingezet. Vanaf nu worden de postzegels door de schoolkinderen verkocht. Klik hier of op onderstaande afbeeldingen om een propagandafilm uit die tijd te bekijken.
Kinderen langs de deur 1949 Kinderpostzegelactie 1949

De Stichting voor het Kind gaat zich bezighouden met de organisatie van de welbekende Kinderpostzegelactie. Het NCK kan daardoor meer tijd vrijmaken voor de verdeling van de opbrengsten en het onderhouden van contacten met de kinderbelangenorganisaties.


Film voor kinderen door kinderen 1951

Ook in 1951 is een film gemaakt ter promotie van de kinderpostzegelactie. Klik hier of onderstaande afbeelding om de film te bekijken.

Kinderpostzegels 1951
KZ 1951

1956

Meer dan de helft van alle basisscholen doet inmiddels mee aan de Kinderpostzegelactie.


1965
Voor het eerst worden kindertekeningen afgebeeld op de kinderpostzegels.

Kinderpostzegelactie 1965
Kinderzegels 1965
Pamflet Kinderpostzegelactie 1965
Pamflet Kinderpostzegelactie 1965

1969
De eerste buitenlandse projecten worden met Kinderpostzegelgeld gesteund.

1989

De Stichting Kinderpostzegels Nederland is een feitUit een fusie tussen de Stichting voor het Kind en het NCK ontstaat de huidige Stichting Kinderpostzegels Nederland. Deze organisatie verzorgt zowel de inzameling als de verdeling van het geld.


1992

Contant betalen aan het kind is niet meer mogelijk. De klant kan voor het eerst de bestelde kinderpostzegels of kaarten per acceptgiro of automatische incasso betalen.


1998

De Kinderpostzegelactie bestaat 50 jaar en Kroonprins Willem-Alexander plaatst hiervoor de eerste bestelling.2000

De plaatselijke comités voeren hun laatste actie aangezien de kosten niet meer opwegen tegen de opbrengsten van de verkoop van kinderpostzegels en kaarten.

.
Kinderzegels 2000
2003

Stichting Kinderpostzegels Nederland ontvangt het CBF Keurmerk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt toezicht op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van goede doelen.


2004

Kinderencyclopedie 2004
Kinderencyclopedie 2004


Wederom een mijlpaal: de kinderpostzegel bestaat 80 jaar. Dit wordt gevierd met een bijzondere kinderencyclopedie.

 

2008

De Kinderpostzegelactie bestaat 60 jaar met een koninklijke eerste bestelling door Koningin Beatrix.

 

2012

Kinderpleisters 2012

Kinderpleisters 2012

 

Naast de kinderpostzegels en kaarten verkopen de schoolkinderen dit jaar voor het eerst ook kinderpleisters.

 

In navolging van zijn vader fotografeert Z.K.H. de Prins van Oranje zijn dochters Amalia, Alexia en Ariana voor de kinderpostzegels 2012 en plaatst ook de eerste bestelling. De Kinderpostzegelactie boekt dit jaar een recordopbrengst van 11,6 miljoen euro.


2014

 

Rijksmuseum

 

2020

 

Corona kinderen met de verkoopbox langs de deuren

 

2024

 

100 jaar Kinderpostzegels

 


>