Nieuwtjesdienst - Nieuwste uitgaven


Maximumkaarten Kinderpostzegels 2019

 

Na wat eerst voor de nieuwtjesdienst een onmogelijke opdracht leek te gaan worden heeft uiteindelijk als resultaat een schitterende set maximumkaarten van de kinderpostzegels 2019 opgeleverd. Doordat enkele bestuursleden zich hebben ingezet om de contacten te onderhouden met de fa. Kluitman, uitgever van de kinderboeken, Jolanda Ouwehand van PostNL en KNBF is het gelukt om iets moois te realiseren.

 

Voordat ik de maximumkaarten bespreek zal ik u e.e.a. vertellen over de voorgeschiedenis die tot deze set heeft geleid. Het leek een probleem te worden om aan originele prentbriefkaarten te komen van de figuren die op de kinderpostzegels te zien zijn (afb. 1).

 

Kinderpostzegels 2019 PostNL Kinderpostzegelactie SKN Stichting Kinderpostzegels Nederland

Afb. 1 De bovenste helft van een velletje kinderpostzegels 2019


Het zijn vijf voorzijdes van kinderboeken die in het verleden door geen enkele uitgever op een kaart zijn uitgegeven. Die mogelijkheid viel dan helaas al snel weg want een zoektocht naar bestaande kaarten kon gewoonweg niets opleveren.

De hoop was daarna gevestigd op SKN die ieder jaar traditioneel bij de kinderpostzegels kaarten uitgeeft die evt. bruikbaar zijn voor het maken van maximumkaarten. Ook in 2019 deden zij dit. Echter tot onze schrik bleek het formaat liefst 15x20 cm. te zijn terwijl onze voorkeur uitgaat naar een formaat van 10x15 cm. Dit heeft vooral te maken met het nadien opbergen van de maximumkaarten. Zo'n groot formaat geeft daarbij problemen en is gewoon niet handig. De kaarten op zich zijn wel erg leuk aangezien SKN toepasselijke teksten heeft toegevoegd in dezelfde kleur en hetzelfde lettertype zodat de kaarten geschikt zijn om te verzenden (afb. 2 t/m 6).

 


Afb. 2 t/m 6 met v.l.n.r. Pietje Bell, De Drieling, Dik Trom, Kruimeltje en De Schippers van de Kameleon

 

Vooral de kaart van Pietje Bell die met een blauw oog beterschap aan de ontvanger wenst is geslaagd.... Ook deze mogelijkheid om aan kaarten te komen moesten we jammer genoeg schrappen.

Via bestuurslid Arjen Oudesluijs kwamen wij daarna in contact met de fa. Kluitman uit Alkmaar die de uitgever is van de bewuste kinderboeken.

Onze vereniging wilde nl. de postzegels bespreken in het bulletin en op de website. Wij wilden van hen toestemming hebben om hierover te publiceren daarbij gebruik makend van afbeeldingen uit de kinderboeken. Dat is gelukt en tevens gaven zij toestemming dat VKM zelf kaarten kon laten maken van de vijf kinderboekentitels. Dat was voor ons de oplossing!

Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V. is een Nederlandse uitgeverij die is opgericht door Pieter Kluitman in Alkmaar. Kluitman is in de loop der tijd een van de bekendste uitgevers van kinderboeken in Nederland geworden met series als Dik Trom, Pietje Bell en de Kameleon. 
In 1864 begon Pieter Kluitman in Alkmaar een boekhandel in een pand waar ook een drukkerij en een boekbinderij te vinden waren. Het bedrijf groeide snel en verschillende klassiek geworden boeken werden in die tijd voor het eerst uitgegeven.

In 1891 kwam bijvoorbeeld het eerste boek uit de Dik Tromserie van C. Joh. Kieviet uit. Dat Dik Trom in de loop der jaren logischerwijs veranderde ziet u op de boekomslagen van afbeelding 7,8 en 9.  De oorspronkelijke tekening van Joh. Braakensiek van Dik Trom, achterstevoren op een ezel, bleef echter in de basis bij ieder boek ongewijzigd (afb. 10).Afb. 7 t/m 10 De veranderingen in de boekomslag van Dik Trom in bijna 130 jaar

Hoewel de familie Kluitman niet meer bij de uitgeverij is betrokken is de naam 'Kluitman' gehandhaafd. Na een periode in Heerhugowaard (1978-2000) is het bedrijf sinds 2000 weer in Alkmaar gevestigd. In 2010 werd er besloten om de uitgeverij uit te breiden met enkele imprints. Kluitman wilde zich naast peuter- en kinderboeken ook gaan richten op het uitgeven van boeken voor meisjes vanaf dertien jaar, met een nadruk op 'jong volwassenen'. Daarnaast wilde Kluitman zich richten op zelfhulpboeken voor kinderen. In december 2018 werd het bedrijf overgenomen door BBNC Uitgevers in Amersfoort die het onder de naam Kluitman voortzet (Bron: Wikipedia).

 

Ook de voorzijde van de andere vier kinderboeken zijn door de jaren heen veranderd.


Zo ziet u hierbij een oudere versie van het boek over Pietje Bell (afb. 11) en twee vorige versies van Kruimeltje door Chr. van Abkoude op afb. 12 en 13. De schippers van de Kameleon, het tweetal Hielke en Sietse ziet u in een eerdere uitvoering op afb. 14.

 

Afb. 11 t/m 14 Diverse boekomslagen door de jaren heen

 

 

 

Het meest onbekende kinderboek is "De drieling te paard" van schrijfster Trix van Brussel. De rij titels van boeken door haar geschreven (afb. 15) laat zien dat zij behoorlijk productief is geweest en dat veel van haar werk door Kluitman is gepubliceerd.

 

De volgende stap was het indienen van een verzoek bij Jolanda Ouwehand van PostNL voor een picturaal stempel. Als vanouds reageerde zij enthousiast op onze vraag en wij konden een idee voorleggen wat wij graag in de stempeling wilden terugzien.

 

Bij het vorige door ons aangevraagde picturale stempel was ontwerper Ingmar Birza nog betrokken maar zoals gemeld in het vorige bulletin is hij helaas enkele maanden geleden onverwachts overleden.

 

 

PostNL is daarna een samenwerking aangegaan met het ontwerpersbureau Vormgoed die voor PostNL in de toekomst verschillende producten zal ontwikkelen. Sandra Smulders is degene die voor ons een prachtig stempel heeft ontworpen (afb. 16). In de stempeling staat Pietje Bell mét dichtgeknepen oog centraal.

 

Links een afbeelding van één van de hoofdfiguren uit de Kameleon en rechts is Kruimeltje te zien. Het lettertype is speels waarbij dit keer als plaatsnaam is gekozen voor Alkmaar aangezien die stad onlosmakelijk verbonden is met de fa. Kluitman. Uiteraard de uitgiftedatum 3 oktober en naast het woord Kinderpostzegels ook het woord Kinderboeken. Al met al een bijzonder goed geslaagd stempel waarvoor wij PostNL hartelijk danken.


En dan de maximumkaarten die geleverd gaan worden aan de abonnees van de Nieuwtjesdienst.

U ziet de vijf maximumkaarten op afbeelding 17 t/m 21 waarbij getracht is om de stempeling zoveel mogelijk leesbaar te houden door deze op een rustige ondergrond te plaatsen zonder dat het beeld op de kaart in het gedrang komt. Het was even puzzelen maar het is goed gelukt. Daarnaast zijn een beperkt aantal sets voor andere geïnteresseerden beschikbaar. 

 

Afb. 17 t/m 21 De maximumkaarten Kinderpostzegels 2019


Er is in kleine oplage nog een tweede set maximumkaarten aangemaakt die u ziet op afbeelding 22 t/m 26. Hierbij zijn alle vijf de boeken op een kaart gezet waarvan één boek prominent in het midden. Door elke keer de centrale afbeelding te veranderen zijn er vijf verschillende maximumkaarten ontstaan.

 

Afb. 22 t/m 26 Een tweede serie maximumkaarten Kinderpostzegels 2019

 

Ronald van der Leeden